Preguntes freqüents

Quan és necessari redactar un estudi geològic i geotècnic?

Sempre que es realitzi un projecte d’enginyeria civil, a on es modifiqui el terreny existent, s’ha de redactar un estudi geològic i geotècnic segons el “Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l’estat actual del terreny, BOPA Núm.71 -any 13-1.8.2001”.

És necessari executar una campanya de sondeigs i assaigs per a la redacció de l’estudi geològic i geotècnic?

Es considera molt recomanable i fonamental dissenyar una bona campanya de reconeixements del terreny, basada en sondeigs, assaigs in situ i assaigs de laboratori, per tenir un coneixement òptim del terreny, i donar les eines bàsiques als enginyers estructuristes per calcular acuradament les estructures projectades.

Un bon coneixement del terreny té una relació directa amb l’estalvi econòmic en l’execució de la fonamentació.

Existeix alguna normativa andorrana a on es defineixin els treballs de campa a realitzar?

No. Al Principat d’Andorra no existeix cap normativa a on s’indiqui o especifiquin els treballs adequats a realitzar. Per aquest motiu, és fonamental tenir un bon assessorament tècnic i específic per a cada cas, com el que ofereix Geotech.

És necessari realitzar el control d’un mur ancorat?

Si. Segons la llei 16/2012, del 31 de juliol, de modificació de la Llei General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 8/2006, del 21 de juny, i per la Llei 6/2011, del 28 de juliol, al seu article 17 (modificació de l’article 127), exposa textualment, en segon punt: 

“Els propietaris dels edificis i les instal·lacions són responsables de la inspecció, el manteniment i la reparació de tots els elements de l’edifici executats a l’empara de la llicència o les llicències de construcció, incloses les proteccions específiques enfront dels riscos naturals i els ancoratges d’estabilització del terreny”.

Existeix alguna normativa andorrana dels treballs a realitzar en el control d’un mur ancorat?

No. Al Principat d’Andorra no existeix cap normativa ni Reglament al respecte. Per aquest motiu, des de Geotech es recomana fer ús de les normatives i reglaments existents als països veïns, França i Espanya.

Cada quant s’han de realitzar els treballs de control dels murs ancorats?

Segons els documents:

“Recomendaciones para el proyecto, construcción y control de anclajes al terreno“ de la Asociación Científico-técnica del Hormigón Estructural (ACHE)”, 

“Recomendaciones para el proyecto, construcción y control de anclajes al terreno“ de la Asociación técnica Española del pretensado (ATEP)”

Es recomana controlar les càrregues residuals dels ancoratges, després de la seva execució, amb la següent cadència: 1 mes, 6 mesos, 1 any i successivament cada 2 anys.

Segons el document “Recommandations concernant la coception, le calcul, l’exécutions et le contôle. Recommandations T.A. 95” Comité Français de la Mécaniuqe des Sols et des Travaux de Fondations” es defineix que el primer control, posterior a l’execució dels ancoratges, és trimestral durant el primer any. Posteriorment s’ha de realitzar anyalment.

Si necessiteu més informació dels nostres serveis, contacteu amb nosaltres.
Més informació
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound